Bontsuk le az előítélet falait! De hogyan?

A világban betöltött szerepeinket sok esetben előítéletek határozzák meg. De vajon mit tehetünk ellenük? Rist Lilla megszólaltatta cikkében Philip Zimbardo szociálpszichológust, Rami Elhanant és Bassam Aramint, akik a zsidó-palesztin barátságért küzdenek, Váradi Luca szociológus, szociálpszichológust, a CEU kutató oktatóját és Major Zsófiát, a Skool Program egyik alapítóját is. Tanulságos írás következik.

A világ bonyolult hely, végtelenül nehéz eligazodni benne. Hogy egy kicsit könnyebb legyen, egy-két dolgot leegyszerűsítünk. A körülöttünk élő sokféle embercsoportot kategóriákba soroljuk. Azt mondjuk, hogy a németek szorgalmasak, az angolok hűvösek, az olaszok hangoskodóak, a nők érzelmesek, a férfiak erősek. Aztán az ítélet sorssá lesz, függetlenül attól, hogy az ráillik-e a megítélt emberre, avagy sem.

Szerencsés az, aki pozitív jelzőt kap egy új közösségben, már akkor, amikor még senki sem ismeri. De ez nem biztos, hogy így lesz, a gyerekeknél például elég, ha az új tanuló szemüveges, vagy vörös a haja, és máris kifigurázzák. De a felnőttek sem kivételek, közöttük is elhangzanak olyan mondatok, hogy „csak rá kell nézni, és már tudhatod”, vagy „miért csodálkozol, hiszen azok ilyenek!”. Az „azok” mögé szinte bárkit be lehet helyettesíteni, és míg mások esnek bele, addig nincs is baj, de bármikor kerülhetünk mi is az „azok” csoportjába. Ha másért nem, pusztán azért, mert férfiaknak vagy nőknek születtünk. Az éppen a napokban zajló HeroiKon Konferencia, amit a Hősök Tere Kezdeményezés szervezett, az előítéleteket választotta témájául. A szervezők hisznek abban, hogy mindenki tehet egy pici lépést azért, hogy ne az elfogult gondolkodás irányítson. A Hősök Tere Kezdeményezés egyik alapítóját, a világhíres Philip Zimbardót, a Stanfordi Egyetem professzorát, szociálpszichológust is sikerült megszólaltatnunk.

– Nagyon sokféle irányban tapasztalhatjuk az előítéletek létezését (nők, cigányok, feketék, zsidók, muszlimok, arabok, bevándorlók stb). A jelenségnek ön szerint van-e evolúciós alapja, és van-e a társadalomban, az együttélésben pozitív funkciója?

– Úgy gondolom, hogy az evolúciós előítéletek pozitív szerepet játszottak az egyéni, családi identitás és szolidaritás megteremtésében egy olyan világban, amelyet mindig fenyegettek azok az idegenek, akik valamilyen látható módon különböztek a többségtől. De az előítéletek meg is kímélnek bennünket attól, hogy tudatosan és érzelmi szinten erőfeszítéseket tegyünk azért, hogy megismerjük azokat, akik valamilyen módon különböznek tőlünk.

– Hogyan kaphatjuk rajta magunkat, hogy előítéletek mentén ítéltünk meg valakit, és mit tehetünk ellene?

– Fontos, hogy tudatában legyünk annak, amikor másokról, vagy akár önmagunkról előítéletesen gondolkodunk, mert gyakran automatikusan reagálunk mindenre, ami szokatlan vagy tőlünk különböző. Minden az öntudatossággal kezdődik, gyakran az ítéleteink olyan információkon és bizonyítékokon alapulnak, amelyek nem megalapozottak. Ezeket meg kellene kérdőjeleznünk ahhoz, hogy jól tájékozott döntéseket hozhassunk másokról, és a velük való kapcsolatunkról.

– Ha mi magunk vagyunk az előítéletek áldozatai, mit tehetünk?

– Bizton állíthatjuk, hogy mindannyian egyszerre vagyunk az előítéletes gondolkodás részesei és áldozatai. Mikor mások diszkriminálnak minket, ez az előítélet és a diszkrimináció szörnyű változata. Szinte minden dimenzió, amiben az emberek különbözhetnek egymástól, lehet az elfogult gondolkodás és az előítélet alapja, például az idős emberek gondolkodhatnak előítéletesen a fiatalabbakkal szemben, és fordítva. Előfordulhat, hogy egy-egy társadalom bizonyos tulajdonságokat magasabb rendűnek ítél, ilyen lehet a hajszín vagy a magasság, és a súly kérdése is. Az egyik kulcs a kommunikáció, tudatosítanunk kell magunkban, hogy amikor más emberek ítélkeznek felettünk, nem kell ezt csendben eltűrnünk. Ha úgy érezzük, hogy mások cselekedetei, megjegyzései sértőek vagy bántóak, tegyük ezt világossá számukra, és kérjük meg őket, hogy fejezzék be!

– Magyarországon sok szinten lehet tapasztalni a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetést. Olykor maguk a nők is elfogadják ezt a szerepet, még akkor is, ha kifejezetten szenvednek tőle. Mi az oka ennek a jelenségnek?

– A nemek közötti különbség mindenütt az előítéletek és a diszkrimináció központi dimenziója. A férfiak mindig is fenntartották ezeket, hogy előnyhöz jussanak a nőkkel szemben az üzleti és a szakmai életben, ott, ahol ők játsszák a domináns szerepet. Gyakran megjelenő közhely, hogy a nők túl érzelmesek a racionális döntések meghozatalánál, vagy az, hogy a nők a gyengébbik nem, a családban van feladatuk, a gyermekek és az idősek gondozásában, nem kell szakmát tanulniuk, a nők másodosztályú polgárok és így tovább. Az ilyen elképzeléseket nyíltan meg kell cáfolni, és bizonyítékokat szolgáltatni a tévességükről.

– A roma kisebbséggel szembeni előítéletekkel is gyakran találkozunk, és olykor keskeny annak a határa, hogy mi a tényszerű, és mi az, ami már az előítéletek körébe tartozik. A „cigányok lopnak” véleménynek például annyiban van valós alapja, hogy sokan a társadalom perifériáján, mélyszegénységben, teljes kilátástalanságban élnek. Hogy lehet ebből a gondolatkörből kitörni?

– Mostanában gyakran hallani közszereplőktől olyan megjegyzéseket, amelyek az előítéletek megerősödését segítik, azokkal szemben, akiket migránsként vagy bevándorlóként azonosítanak. Ez a gondolkodás Európa-szerte terjed, az utóbbi időben Amerikában is. A politikai szereplők a kirekesztő gondolkodást mozdítják előre, amely a saját nemzetüket tekinti különlegesnek és kizár mindenki mást, akit nem találnak megfelelőnek. A politikai vezetők felelősséggel tartoznak azért, hogy szavaikkal és tetteikkel az elfogulatlan gondolkodást modellezzék a mások iránti együttérzés fontosságának növelése érdekében.

ZSIDÓ–PALESZTIN BARÁTSÁG

A HeroiKon konferencia egyik meghívott előadója a palesztin Bassam Aramin volt, és az izraeli Rami Elhanan. A palesztin Bassam korábban nem tekintette embereknek az izraelieket, ahogy az izraeli Rami az arabokat. Ma barátok, és egy közös szülői csoportban dolgoznak azért, hogy a két nép jobban megismerje egymást, és ne a gyűlölet és előítéletek sora álljon egymással szemben. A zsidó Rami 1997-ben a tizennégy éves kislányát vesztette el, akit egy palesztin öngyilkos merénylő ölt meg négy másik gyermekkel együtt. A palesztin Bassam tízéves lányát, Abirt pedig az izraeli határőrök gyilkolták meg 2007-ben az iskolája előtt. A gyász fájdalmában mindkét apa igazolva láthatta volna összes negatív gondolatát a másik néppel szemben. Nem így történt. Mindketten csatlakoztak az Izraeli Palesztin Gyászoló Családok Fórumához, és ma azon dolgoznak, hogy véget vessenek a háborúnak, amiben nemcsak a fizikai falak játszanak szerepet, hanem az emberek fejében élő akadályok is. Kettőjükkel Skype-on beszélgettem.

– Önök hogyan tapasztalták meg az előítéletek létezését?

Rami: – A két nép százötven éve harcol egymással, és a legnagyobb probléma, hogy nem látják a másikban az embert, sőt a létezéshez való jogukat sem ismerik el. Gyakorlatilag a gyerekeink a vérüket adták egy darab földért, amit szentnek hisznek, és ami mindig ugyanott marad, vagyis valójában a semmiért. Közben mindkét nép vezetői arra trenírozzák a gyerekeiket, hogy készek legyenek feláldozni az életüket, és ennek érdekében szinte démonizálják a másik felet. Mi, akik a legnagyobb árat fizettük ebben a harcban, hiszen a gyerekeinket vesztettük el, a saját példánkkal szeretnénk megmutatni, hogy a gyűlöletet meg lehet törni, és a párbeszéd lehetséges.

– Mielőtt a Szülői Fórumhoz csatlakoztak, mit gondoltak a másik népről?

Bassam: – Azelőtt szóba sem álltam izraeliekkel. Azt gondoltam, hogy ez a mi földünk, a zsidók elfoglalták Palesztinát, ők gyilkosok, az ellenség, akik ellen harcolni kell. Mostanra azonban megismertem a történelmüket, és közben más ember lett belőlem. Tizenhárom éves voltam, amikor elkezdtem küzdeni a zsidó megszállás ellen. De aztán elfogtak, bekerültem egy izraeli börtönbe, ahol fogvatartottként megértettem az izraeliek érvrendszerét, narratíváját. Szabadulásom után továbbképeztem magam ezen a területen az angliai Bradford Egyetemen. Mert ha az ember nem tanul, nem szerez új ismereteket, csak a saját környezetének az érveit hallgatja, akkor nem fejlődik, és az előítéletek nem omlanak le soha.

Rami: – Ma a két népcsoportnak szinte esélye sincs megismerni egymást, hiszen a határon fizikailag is ott áll a fal, amely elválasztja őket egymástól. A palesztinok nem látnak zsidó embereket, családokat, gyerekeket, csak a katonasággal és a rendfenntartó erőkkel találkoznak. Az én fejemben is akkor fordult meg valami, amikor tizenkilenc évvel ezelőtt elmentem a szülői fórum egy találkozójára. Itt először ismerkedhettem meg palesztin családokkal, és ez életem egyik legfontosabb pillanatává vált. Ma már szégyellem, de ekkor tudtam először emberként tekinteni a palesztinokra, akik addig egyet jelentettek a terroristákkal.

– Már régóta dolgoznak együtt, milyen eszközökkel próbálják leépíteni az előítéletek falát?

Bassam: – Rengeteg programot szervezünk, iskolai, egyetemi előadásokat, nyári táborokat, találkozókat. Erős női csoportunk is van, mert úgy gondoljuk, hogy a gyerekek nevelésében az anyáknak óriási szerepük van. De a legfontosabb talán az úgynevezett Narratíva Projektünk, amelynek keretében nyolc találkozót szervezünk évente az izraeliek és a palesztinok között. Fontos, hogy nemcsak elméleteket hallanak, hanem gyászoló családokkal találkoznak, akik a gyerekeiket veszítették el valamelyik konfliktusban.

ROMÁK – A HALLGATÁS SPIRÁLJA

Magyarországon a roma kisebbséggel szemben az emberek mintegy háromnegyede előítéletek mentén ítélkezik. Azt gondolhatnánk, hogy a fiatalabbak másképp gondolkodnak, de ez nincs így. Váradi Luca szociológus, szociálpszichológus, a CEU kutató oktatója 2010-es és 2016-os, több mint ezer főt vizsgáló kutatásában azt tapasztalta, hogy a fiatalok körében nagyjából ugyanakkorra az előítéletesek aránya, mint a felnőtt lakosságnál. A diákok hetven százaléka gondolkodik előítéletesen, majd tíz százalékuk erősen radikális is ebben. Nagyjából a gyerekek harminc százaléka tekinthető nem előítéletesnek.

– Nem volt meglepő ez a kutatatási eredmény – mondja –, az viszont igen, hogy a nem előítéletes gyerekek nem merik hangoztatni a véleményüket, mert azt gondolják, hogy egyedül vannak az álláspontjukkal. Azzal gyakorlatilag minden fiatal tisztában van, hogy „cigányozni” vagy „zsidózni” nem szabad, azt azonban nem tudják, hogy miért. A tanárok nem sietnek ebben a segítségükre, mert úgy vélekednek, hogyha állást foglalnak, akkor politikai nézeteikről tesznek tanúbizonyságot. Úgyhogy a cigánykérdés az iskolában gyakorlatilag tabunak számít. Azt is tapasztaltam, hogy leginkább a szélsőségesen előítéletes véleményt megfogalmazó diákok hangoztatják az álláspontjukat, a többiek hallgatnak. Azok a tizenévesek, akik nem cigányellenesek, úgy hiszik, egyedül vannak. Mivel csak a szélsőséges gondolatok kapnak teret, ezért az lesz az érzésük, hogy mindenki előítéletesen gondolkodik, és nem hiszik, hogy érdemes volna széllel szembe menniük. Ezt a jelenséget hívja a szociológia a hallgatás spiráljának. Minél inkább hallgatunk, annál inkább felerősödnek a szélsőségesen előítéletes vélemények, és annál inkább tűnik úgy, hogy az így gondolkodók vannak többen. Ez azért sajnálatos, mert szociálpszichológiai kísérletekben már bebizonyosodott, hogy ha az emberek akár csak egyetlenegy, övéktől eltérő véleménnyel találkoznak, már az is az előítéletes attitűd megváltozásához vezethet. A kutatásomnak ezért az egyik fő üzenete, hogy mindig érdemes szólni, ha előítéletes megjegyzésekkel, véleményekkel találkoznunk, mert biztosan lesznek majd, akik hozzánk hasonlóan vélekednek.

NŐK IS LEHETNEK PROGRAMOZÓK

A sztereotípiák és az előítéletek miatt ma pusztán nyolc százalék a nők aránya az IT-s szakmákban Magyarországon – mondja Major Zsófi a, a Skool Program egyik alapítója. Csapata a Technológiai Oktatásért Alapítványnál azon dolgozik, hogy a lányok is bátran válaszszák a programozó szakmát, mert ennek számtalan olyan területe van, ahol kibontakoztathatják képességeiket.

– Ha ma semmit sem teszünk azért – hangsúlyozza –, hogy a lányok is megtalálják a helyüket a számítógépes programozás területén, akkor ebből a szakmából, ami kiváló karrierlehetőségekkel kecsegtet, végképp kirekesztődnek, és az idő múlásával egyre nagyobb hátrányban lesznek. Holott valószínű, hogy a jövő világában a programozás már olyan alapszintű tudás lesz, mint ma az angol, könnyen lehet, hogy a legtöbb szakmában elvárt ismeretként jelenik majd meg. Számukra piaci előnyt jelent a diverzitás, ha egy-egy fejlesztésen nők és férfi ak egyaránt dolgoznak, mert a két nem eltérően gondolkodik, más ötleteik vannak, más a problémamegoldó képességük, és ez a fajta kettősség mindenütt a hatékonyságot segíti elő. Nyolc és tizennyolc év közötti lányokkal foglalkozunk, mert abban az életkorban szeretnénk őket megérinteni, amikor még a programozással szembeni előítéleteik nem vertek túl mély gyökeret bennük. Gyakran a szülők sem ismerik a programozáshoz kapcsolódó munkaköröket és feladatokat. Ezért szervezünk a lányoknak foglalkozásokat cégeknél, ahol megismerik az IT világát, elkészítik az első saját játékukat, és a végén azt is eláruljuk nekik, hogy most valójában programoztak. Volt olyan tanítványunk, aki sokáig csodabogárnak érezte magát, amiért a programozás érdekelte. Aztán bekerült hozzánk, és sok más hozzá hasonló lánnyal találkozott, így ma már nem kell magát különcnek éreznie.

A cikk eredetileg a 2017/41. Nők Lapja oldalain jelent meg.

Szöveg: Rist Lilla

Illusztráció: Getty Images